Zavřít

Historie.cs

  • Logo
  • 55 minut
  • dokument

Dokument (2017). Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Dva středoevropské národy, Češi a Slováci, v pobělohorském období nevymizely. Naopak, návrat národního vědomí a touha po obrození státu daly vzniknout samostatnému Československu

Dva středoevropské národy, Češi a Slováci, v pobělohorském období nevymizely, ale ztratily formální samostatnost, i když i předtím patřily do říšského svazku. Docházelo k poněmčení, ztrátě svobody náboženského vyznání, k celkovému demografickému a hospodářskému úpadku. S návratem národního vědomí a díky touze po obrození státu, i když nejdřív v rámci habsburské monarchie, došlo postupně k tomu, že vzniklo samostatné Československo.

Režie:

Hrají:

TV centrum.cz
pátek 19. 8.
  • Datum

  • Zobrazení
  • logo
Program logo
Program logo