Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo
Program logo
    Program logo

    Historie.cs

  • Logo
  • 55 minut | dokument
  • V Brně, zejména v budově dnešní právnické fakulty, sídlila v letech 1939–1945 úřadovna gestapa, která měla dozor nad celou Moravou. Zásluhou vloni vydané knihy historika Vladimíra Černého i předchozích prací brněnských historiků máme dnes velmi podrobně zdokumentované, co všechno měli gestapáci z Brna za šest lest protektorátu na svědomí. Jak válčili s moravskými odbojáři z Obrany národa, z komunistického odboje i s vysazenými parašutisty a koncem války s partyzány, jaké nejen brutální metody používali při výsleších, jak rozsáhlou konfidentskou síť se jim podařilo vytvořit, jak se chovali k brněnským Němcům, jak úspěšně bojovali proti odboji vlastními provokacemi či vlastním radiovým vysíláním, i jak třeba koncem války se našli mezi samotnými gestapáky lidé, ochotni spolupracovat s odbojem. Nejsmutnější historii tvoří rozsáhlé popravy, ke kterým akce gestapa vedly a kterých se nevzdali ani na úplném konci války. Bohužel nepříliš veselou kapitolou je také, kolik gestapáků, nasazených na Moravě, stanulo po válce před československými soudy.
    Dokument (2019). Gestapo, zvláště to brněnské. Kdo se mohl stát gestapákem? Co to byly volavčí sítě? A jaké bylo svědomí Stanislava Jizery, Karla Paprskáře a Viktora Ryšánka?