Televizní programy

Datum

Centrum.cz

Hledači času

  • Logo
  • 500 minut | dokument
  • Královský průvod z Prahy na Karlštejn. Dokument ČR (2008). Historička Veronika Dlouhá vypráví o obnovené tradici slavnostního převozu korunovačních klenotů císařem Karlem IV. z české metropole do bezpečí jím vybudovaného hradu.
    Císař Karel IV. uchovával korunovační klenoty Svaté říše římské na hradě Karlštejně, který nechal pro tento účel postavit. Každoročně je pak po Velikonocích nechával coby svátosti v Praze ukazovat lidu. Krátce nato byly klenoty v slavnostním průvodu odvezeny zpět na místo, kde se jich nemohli zmocnit ani lapkové, ani ti, co toužili po vládě nad českými zeměmi. Slavnostní návrat klenotů z Prahy na Karlštejn byl námětem rekonstrukce, která byla uskutečněna v červnu roku 2008 ve spolupráci Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, za účasti mnoha účinkujících i přihlížejících. Z této události se stala každoroční tradice.

    Režie:

    M. Kučera