Zavřít

Kabinet kuriozit

  • Logo
  • 60 minut
  • dokument

Dokument Fr. Příběh polozapomenutých kabinetů divů - pokladnic ojedinělých uměleckých předmětů, podivných artefaktů a cestovatelských vzácností

Kabinety kuriozit vznikly v 16. století, v době převratných objevů, kdy stoupal zájem o různé zvláštnosti. Princové, šlechtici i učenci se předháněli v touze po výjimečnosti. Na všech evropských královských dvorech vznikaly místnosti, jimž se německy říká kunstkammer, plné artefaktů, dokumentujících měnící se dobu. Stávalo se také, že nepojímaly pouze předměty samotné, ale i jejich obrazy. A každý obraz nesl nějaký skrytý význam, tříbilo se tak umění analogie a vznikal nový pohled na svět, v němž hlavním tématem byl vztah člověka k přírodě.

Režie:

Hrají:

Logo
pátek 24. 6.
  • Datum

  • Zobrazení
  • logo