Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo
Program logo

Kingsglaive: Final Fantasy XV

 • Logo
 • 110 minut | film
 • Během návštěvy říše Tenebrae jsou Regis a Noctis terčem atentátu ze strany říše Niflheim. Tenebrae je následně napadena a při invazi je královna Sylva zabita generálem Niflheimu, Glaucou. Regis se pokusí uprchnout s Lunafreyou, která se ale nakonec rozhodne zůstat se svým bratrem Ravusem, a oba se tak stávají zajatci říše Niflheim. O 12 let později bojová jednotka Kingsglaivevede krvavou bitvu, aby ochránila hranice říše Lucis před útoky niflheimské armády Magitek. Během jedné operace Nyx Ulric odmítá splnit rozkaz, aby se dali na ústup, protože chce ochránit svého přítele Liberta. Regis ovládá tajemnou magii, jenže ta s jeho postupujícím věkem slábne. Proto přijímá nabídku míru od niflheimského císařského kancléře Ardyna Izunie. To ale způsobí neshody v řadách Kingsglaive, protože mají pocit, že Regis se vzdává své říše. Dva dny před podpisem mírové smlouvy je členka komanda Kingsglaive, Crowe, vyslána jako doprovod Lunafreyi do Altissie, kde se má setkat s Noctisem. Jenže Crowe je na cestě zabita. Její smrt způsobí, že Libertus opustí řady Kingsglaive a připojí se ke skupině Lucianských rebelů, kteří mírovou smlouvu nechtějí. Ne večírku pořádaném na počest mírové smlouvy, kterého se účastní král Regis i císař Niflheimu, Aldercapt, se Lunafreya setkává s Nyxem. Generál Glauca však Lunafreyu nepozorovaně unese. Nyx ale zjistí, že císařství Niflheim umístilo svou armádu hned za hranicemi Insomnie. Regis souhlasí s nasazením Kingsglaive i přesto, že jejich velitel Drautos zmizel. Přestože se Nyxovi podařilo zachránit Lunafreyu, spousta členů Kingsglaive se obrátilo proti němu...
  Animovaná fantasy Jap./USA (2016). Království Lucis je domovem magického Krystalu, který lidstvu dala dávná božstva a který vládnoucí dynastie Caelum použila k obraně svého království před útočníky. Krystal je uschován ve speciální komnatě v Královské citadele a jeho síly jsou dostupné pouze prostřednictvím dědičného Prstenu. Po celá staletí vedlo království Lucis válku s technologicky vyspělou říší Niflheim, která ovládla ostatní národy díky své armádě...

  Režie:

  T. Nozue

  Hrají:

  A. Paul, L. Headeyová, S.n Bean, J. Campling, N. Newbon, D. Gant, T. Devall