Zavřít

Leonardo da Vinci, všestranný umělec

  • Logo
  • 55 minut
  • dokument

Dokument Fr. Portrét nejslavnějšího génia renesance

Snímek nabízí průřez životem a dílem tohoto všestranného muže. Ústy těch, kdo se Leonardovým dílem profesně zabývají, vypráví o jeho univerzálním přístupu ke světu, umění a novým myšlenkám. Leonardo Da Vinci tu zanechal nejen svoje obrazy, ale také téměř deset tisíc stránek poznámek a skic, díky nimž si lze udělat představu o jeho každodenním životě a způsobu myšlení. Tvůrci filmu připravili jakési virtuální muzeum, v němž prezentují Leonardovo různorodé dílo, včetně pohledu na stránky vzácných rukopisů, a snaží se rozkrýt jeho širší kontext.

Režie:

Hrají:

Logo
čtvrtek 7. 7.
  • Datum

  • Zobrazení
  • logo
Program logo