Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo

Marie, královna skotská

 • Logo
 • 115 minut | film
 • Je rok 1561. Osmnáctiletá Marie Stuartovna se vrací po kratičkém manželství jako vdova z Francie do rodného Skotska, aby uplatnila své zákonné právo na trůn. V Mariině nepřítomnosti získali kontrolu nad Skotskem protestanti a místo Marie vládne její nevlastní bratr hrabě z Moray. Mocný John Knox, vůdce skotských protestantů, je rozhořčen tím, že by zemi měla vládnout katolička a hlásá, že žena na trůně je proti přírodě a proti Boží vůli. Mezitím Mariina sestřenice, královna Alžběta, čelí v Anglii rovněž nátlaku, aby se vdala a počala následníka trůnu. Mariin návrat a její potenciální nárok na trůn ji ohrožuje, i když Marie o získání londýnského trůnu nijak neusiluje. Alžběta chce mít Marii pod kontrolou a domnívá se, že nejlépe toho dosáhne, když ji provdá za Angličana – a vybere svého milence Roberta Dudleyho. Marie ho ale odmítá. Okouzlí ji jiný Angličan – lord Darnley. Její rádci jsou k Darnleyho motivům podezřívaví, domnívají se, že chce jménem Anglie ovládnout jejich zemi. Marie si ale dělá, co chce, a za Darnleyho se provdá. A hned druhý den ráno po svatbě ho najde v posteli s jeho přítelem Davidem Rizziem. Marie musí čelit vzpouře organizované svým vlastním bratrem a podporované Anglií. Rizziovi odpustí a homosexuála Darnleyho donutí, aby jí udělal dítě. Když své těhotenství oznamuje, prohlásí svého potomka za „dědice Skotska a Anglie“, což samozřejmě Angličany silně popudí. Marie čelí intrikám a pomluvám, že je cizoložnice. Rizzio je před jejíma očima zavražděn, Darnleyho, který o plánu na jeho odstranění věděl, Marie vyžene. Napíše Alžbětě, aby se stala kmotrou jejího dítěte. Uzavřou dohodu: pokud bude mít Alžběta děti, budou dědici trůnu, pokud ne, bude trůn patřit dítěti Marie. Mariini rádci na ni naléhají, aby se rozvedla, protože prý Darnley stále spřádá plány jak se zmocnit trůnu….
  Historické drama VB/USA (2018). Osmnáctiletá Marie Stuartovna, po krátkém manželství s francozským králem, ovdověla, a tak se vrací do rodného Skotska, aby uplatnila své zákonité právo na trůn. V její nepřítomnosti získali kontrolu nad Skotskem protestanti a vládne Mariin nevlastní bratr hrabě z Moray. Vůdce skotských protestantů John Knox je rozhořčen tím, že by zemi měla vládnout katolička a žena, což je podle něj proti přírodě a Boží vůli...

  Režie:

  J. Rourke

  Hrají:

  S. Ronanová, M. Robbieová, G. Pearce, D. Tennant, J. Lowden, J. Alwyn