Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo
Program logo

Nádherná příroda Dánska

  • Logo
  • 55 minut | dokument
  • Město. Dokumentární cyklus Dán. Společně s námi, ve světlech neónů, v našich zahradách, na dvorech a asfaltových silnicích s námi bydlí spousta živočichů
    Lidské osídlení má na dánskou krajinu obrovský vliv. I když zastavěné oblasti tvoří jen jednu desetinu jeho území. A dokonce i tam nežijí jen lidé. Mnoho lidí dává přednost životu ve městech. A tak města rostou. Budovy a silnice pronikají do míst, kde dříve vládla příroda. Je to provázeno oběťmi. Některým živočichům však expanze lidských osídlení nabízí nové příležitosti a mnozí se už naučili vedle nás žít. Nejvíc využívají náš svět zvířata, která byla schopná řídit se svými instinkty a přesto se přizpůsobit nepřirozenému prostředí lidí. Přesně to udělala kachna, když si zbudovala hnízdo v truhlíku ve městě Ishoj.