Nové objevy ve starém Egyptě

 • Logo
 • 50 minut | dokument
 • V nabídce turistických tras pro návštěvníky Egypta nejsou překvapivě místa, která byla kdysi hlavními městy mocné říše. Pravděpodobně je to dáno souhrou několika příčin, především však klimatickou změnou, jež území kdysi plné vegetace a zvěře neúprosně proměnila v pustou poušť. Většinou nevzhledné stěny z nepálených cihel stále vydávají svědectví o dramatické historii, které však může osvětlit jen egyptolog. Na řadě míst pracují archeologické expedice, kterým je podle egyptských zákonů zaručen klid na práci. Podstatné je i bezpečnostní hledisko – na žádné z míst jsme se nedostali bez silného vojenského doprovodu. Ale jsou to lokality, které stojí za to, zvlášť se zasvěceným výkladem prof. Miroslava Vernera. V dokumentu navštívíme pravděpodobně nejstarší osídlené místo v údolí Nilu, kam přišli Sahařané už v 5. tisíciletí př. n. l., v době, kdy jim v původní domovině vyschly zdroje vody. Navštívíme Achetaton, dnešní Amarnu, kde na zcela pustém místě postavil od základů nové hlavní město "kacířský" Achnaton. Dostaneme se do Tanidy, hlavního města Egypta v 21. dynastii, kde roku 1939 objevil francouzský archeolog Montet nevyloupené královské hrobky, jejichž poklady jsou srovnatelné s nálezy v Tutanchamonově hrobce. Nálezy, stříbrné sarkofágy a neuvěřitelné množství zlatých nádob a šperků, jsou dnes vystaveny v Egyptském muzeu.
  Zapomenutá velkoměsta. Dokument ČR (2002). Dávná velkolepá centra říše, která si nárokovala věčné trvání, jsou dnes ztracena hluboko v poušti a podávají fascinující svědectví o minulosti Egypta.

  Režie:

  J. Boněk
  Logo TV Programy Centrum.cz

  Datum

  Centrum.cz
  Program logo
  Program logo