Televizní programy

Datum

Centrum.cz

Osudový střet Judey s Římem (2/2)

  • Logo
  • 55 minut | dokument
  • Židovský historik Josef Flavius žil v prvním století našeho letopočtu. Jeho vyprávění může být zdrojem informací o způsobu myšlení, náboženství a politice té doby, jelikož byl očitým svědkem tehdejších událostí, i když dodnes vyvolává i řadu kontroverzí. Josef Flavius uvádí své čtenáře do atmosféry doby nejen živým vykreslováním bitev, ale i romantickými příběhy. Byl to nadaný spisovatel s vytříbeným dramatickým smyslem i talentem pro vyjadřování niterných pocitů, takže jeho díla jsou velmi čtivá i po téměř dvou tisíciletích. Jeho spisy se staly námětem pro tento dokumentární pohled na rušné období vlády krále Heroda a následné osudné střety s Římany, jež vyústily ve zničení Jeruzaléma.
    Pád. Dokument Austr. Vyprávění Flavia Josefa a likvidace judského království Římany