Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo
Program logo

Poslední hodiny Pompejí (1/2)

  • Logo
  • 50 minut | dokument
  • Jaro 2018. Před několika měsíci započaly práce spojené se zabezpečením zkoumané zóny, je to kus Pompejí, který nebyl nikdy prozkoumán, s ulicemi, domy, nejrůznějšími předměty. Pod vrstvami zeminy jsou pravděpodobně i oběti, lidé, kterým se během erupce Vesuvu nepodařilo utéct. Archeologové zde objevují dva původní domy. První pojmenovali „Dům se zahradou“, s charakteristickými sloupy. Druhý pak dostal jméno „Jupiterův dům“. Obě stavby stojí nedaleko od sebe, v uličce vedoucí podél rozlehlé zahrady „Domu stříbrné svatby“, jednoho z největších a nejbohatších domů v Pompejích, který byl restaurovaný již při vykopávkách v roce 1892. Ovšem jejich zdaleka nejdůležitějším objevem je nápis uhlem, který zpochybnil datum výbuchu sopky. „X“, „V“, potom „I“, tečka a „K“, jako „calendas“ – kalendy, „NOV“ s další tečkou jako „novembre“ (listopad). A pak tu ještě čteme „in olearia“. Takže by to bylo „16 dní před listopadovou kalendou, v olejárně...“ Zdá se, že si někdo na zeď poznamenal, jakou částku toho dne vydal, aby na ni později nezapomněl. V římském kalendáři to odpovídá 17. říjnu.
    Nové objevy. Dokument. Kdo byli, jak žili a jak zemřeli obyvatelé Pompejí? Nejnovější vykopávky v rámci nedávného archeologického projektu Velké Pompeje přinesly mnoho nových zjištění. Právě na jejich základě se dvoudílné dokudrama, kterým provází sám Massimo Osanna, ředitel Archeologického komplexu Pompeje, pokouší rekonstruovat poslední hodiny římského města pod Vesuvem