Zavřít

Příběhy umění (4/5)

  • Logo
  • 50 minut
  • dokument

Královské kaple. Dokument. Posvátné stánky. Dokument ARTE

Katedrála v německých Cáchách a Palácová kaple na Sicílii, dvě majestátní stavby. Každý architektonický detail odkazuje na spojení světské moci a náboženství. Ve středověku vyráželi králové dobývat nová území ve jménu křesťanské víry. Náboženství bylo jedním z pilířů jejich moci. Cáchy byly hlavním městem království Karla Velikého a staly se srdcem Svaté říše římské. Během staletí tu bylo korunováno téměř třicet králů. Na jihu v Palermu, se Roger II. prohlásil prvním normanským králem Sicílie. Obě stavby odhalují tajemství panovníků, kteří si chtěli upevnit postavení politických vůdců, ale také božích zástupců na zemi.

Režie:

Hrají:

Logo
pondělí 16. 5.
  • Datum

  • Zobrazení
  • logo