Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo
Program logo
Program logo

Rajské zahrady

  • Logo
  • 20 minut | dokument
  • Průhonický zámek dnešní podoby je výsledkem řady přestaveb původně středověkého gotického hrádku, zbudovaného na skalnatém ostrohu nad potokem Botič. Ovšem nejvýznamnější jméno spojené s parkem zní Arnošt Emanuel hrabě Silva-Tarrouca. Byl nejen majitel, ale také tvůrce, botanik, dendrolog – poslední c. k. ministr orby. Sám hrabě napsal: "Mojí myšlenkou bylo vytvořit park odpovídající rázu krajiny; vodítkem při práci mi byla pouze příroda, přičemž zároveň využíval jsem vždy i vlastního terénu. Snažil jsem se docílit mnohotvárných a bohatých krajinných obrazů zapadajících do rámce středočeského kraje."
    Průhonice. Dokument (2009). Zuzana Slavíková provází perlou zahrad a parků středních Čech.

    Režie:

    P. Lokaj