Zavřít

Rajské zahrady

  • Logo
  • 20 minut
  • dokument

Průhonický zámek dnešní podoby je výsledkem řady přestaveb původně středověkého gotického hrádku, zbudovaného na skalnatém ostrohu nad potokem Botič. Ovšem nejvýznamnější jméno spojené s parkem zní Arnošt Emanuel hrabě Silva-Tarrouca. Byl nejen majitel, ale také tvůrce, botanik, dendrolog – poslední c. k. ministr orby. Sám hrabě napsal: "Mojí myšlenkou bylo vytvořit park odpovídající rázu krajiny; vodítkem při práci mi byla pouze příroda, přičemž zároveň využíval jsem vždy i vlastního terénu. Snažil jsem se docílit mnohotvárných a bohatých krajinných obrazů zapadajících do rámce středočeského kraje."

Průhonice. Dokument (2009). Zuzana Slavíková provází perlou zahrad a parků středních Čech.

Režie:

P. Lokaj

Hrají:

Logo
pátek 24. 6.
  • Datum

  • Zobrazení
  • logo
Program logo
Program logo
Program logo