Televizní programy

Datum

Centrum.cz

Utajené příběhy českých dějin IV (6)

  • Logo
  • 26 minut | dokument
  • Dokument ČR (2022). Historie naší země je plná otazníků a témat, o kterých se nemluví. Odhalte jejich tajemství.
    Velký návrat oblíbeného a jednoho z divácky nejúspěšnějších původních seriálů Prima ZOOM je tady. Jednotlivé epizody přinášejí pohled na zajímavé události českých dějin. Každý z osmi dílů je věnován jednomu konkrétnímu příběhu, pro který se v učebnicích dějepisu nenachází místo. Seriál vzniká pod režijní taktovkou sehraného dua Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková. Jaké české příběhy vás zaujmou ve čtvrté řadě? Pedagogické dílo Jana Ámose Komenského předběhlo svou dobu a má trvalou hodnotu. V novodobé české kultuře se proto stal uctívanou ikonou. Jeho busty ozdobily školy, prezident Masaryk dal nákladně upravit jeho hrob v nizozemském Naardenu a vznikla komeniologie jako výzkumný obor. Komenského spletité životní osudy, často až bizarní zájmy a některé, dnes těžko pochopitelné, extrémní názory jsou veřejnosti většinou neznámé. Dokument se proto snaží ukázat i tuto skrytou tvář Jana Ámose. Uvádí diváky do doby Komenského života, doby nelítostných politických a konfesijních zápasů i oživení pověr a magie, kdy se prolíná astronomie s astrologií a chemie s hledáním kamene mudrců. Vstupy předních odborníků pak přibližují Komenského jako hlubokého myslitele a posledního biskupa Jednoty bratrské, heroicky snášejícího tvrdé životní rány, ale také jako neúnavného politického pamfletistu, válečného štváče a intrikána, ochotného spojit se proti svým protivníkům s kýmkoli, divokého mystika, který uvěřil ve vlastní prorocké poslání, stoupence obskurních vizionářů, utopistu a blouznivého konstruktéra perpetua mobile. Tím vším totiž také byl nejslavnější český exulant, učitel národů, Jan Ámos Segéš, zvaný Komenský.