Zavřít

Vesnicopis

  • Logo
  • 20 minut
  • dokument

Olešno leží v překrásné členité krajině centrální části CHKO Kokořínsko. Jádro vsi je rozloženo na temeni návrší, ze tří stran je vymezeno hlubokými doly s pískovcovými skalami. Stejně jako většina okolních vsí na Kokořínsku vznikla tato vesnice při kolonizaci obtížně přístupné krajiny asi až ve 14. století. S většinou německého obyvatelstva (roku 1930 zde žilo 28 Čechů a 223 Němců) bylo Olešno postiženo poválečnými událostmi odsunu. Díky převažujícímu rekreačnímu využití se většinu domů podařilo zachovat v téměř nedotčené podobě. Zanikla řada hospodářských staveb, které ztratily přirozené funkční využití. Navzdory dílčím novodobým ztrátám tak patří Olešno k nejlépe dochovaným a bezesporu také nejkrásnějším vesnicím středních Čech. Náves s kvalitní vysokou zelení, obklopená patrovými roubenými domy, představuje dodnes vzácně harmonický prostor. K celkové malebnosti přispívá také okolní krásný krajinný rámec – zejména panorama Houseckých vrchů, tvořících působivou kulisu východní strany návsi. Olešno bylo pro své jedinečné kvality roku 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou rezervací.

Olešno. Dokument (2012). Kokořínsko mělo být divočinou na dně zvětralého moře. Dnes je rájem roubené architektury. Vesnicí, ve které kdysi pěstovali chmel a dnes v ní tvoří umělecký kovář, vás provede L. Tuček

Režie:

Hrají:

Logo
pondělí 23. 5.
  • Datum

  • Zobrazení
  • logo
Program logo
Program logo