Televizní programy

Datum

Centrum.cz

Vesnicopis

  • Logo
  • 25 minut | dokument
  • Víska. Dokument (2011). Chalupníci a domkáři z Podbezdězí. Unikátní Vískou se 48 stálými obyvateli vás provede Lumír Tuček
    V cyklu, který představuje skvosty vesnické architektury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, navštívíme Podbezdězí, kde se zachovala původní chalupnická a domkářská zástavba, charakteristická pro okruh lidové architektury v pásmu zemědělského osídlení mezi Bělou pod Bezdězem a Mšenem. Víska leží na mírně zvlněné pláni ohraničené roklemi a skalnatým údolím Skalského potoka. Poprvé se výslovně připomíná roku 1400. Má sevřenou náves podkovovitého tvaru, přístupnou od severu. Ta je lemovaná hustě řazenými, vějířovitě uspořádanými usedlostmi. Ve Vísce se dochoval mimořádně cenný soubor patrových domů z 18. a počátku 19. století. Roku 1995 byla Víska prohlášena vesnickou památkovou rezervací, která postupně prochází citlivou regenerací.