Televizní programy

Datum

Centrum.cz
Program logo
Program logo
    Program logo

    Zázraky techniky

  • Logo
  • 50 minut | dokument
  • Letiště Kansai. Dokumentární cyklus VB. Ostrov pro letiště Kansai byl největší umělý ostrov na světě. Letiště bylo postaveno, aby odolalo zemětřesením i tajfunům
    Vzhledem k osobité ostrovní krajině patří Japonsko mezi nejhustěji osídlené oblasti na světě, kde o vzácný kus prostoru soupeří 126 milionů obyvatel. Japonsko je velmi lidnaté. Má skoro dvakrát tolik obyvatel, co Velká Británie, ale rozlohou je jen zhruba o polovinu větší. Je ze tří čtvrtin hornaté a polovinu horské krajiny tvoří příkré srázy se sklonem čtyřicet pět stupňů. Takže v podstatě všichni jsou namačkáni u pobřeží a ve velkých městech. Když bylo rozhodnuto, že se Japonsko pokusí postavit své první letiště s nonstop provozem, byla to pro projektanty unikátní výzva. Pro letiště neměli prostor, protože téměř veškerá pevnina byla velmi hustě osídlená. Stálo na ní spousta obytných domů i továren. A jak vypadalo radikální řešení? Bylo třeba vytvořit novou pevninu tam, kde předtím nebyla žádná.